Ông Hoàng Xuân Quế thắng kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Hoàng Xuân Quế thắng kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã chính thức tuyên hủy quyết định 4674/QĐ-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai do chủ nghĩa phát xít gây ra đã làm chết hàng trăm triệu người trên thế giới. Riêng ở Việt Nam có tới hơn 2 triệu người chết. Những tổn thất lớn lao mà cuộc chiến tranh gây ra đã thức tỉnh nhân loại về một nhiệm vụ chung, đặc biệt của các dân tộc là bảo vệ hòa bình, tôn trọng độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và quyền con người (QCN).
Làn sóng biểu tình của những người Gilê vàng bùng phát trên toàn lãnh thổ nước Pháp từ cuối tháng 11.2018 tới nay chưa có dấu hiệu lắng dịu được gọi là “Mùa xuân Paris” do sự tương đồng với các biến động chính trị mang tên “Mùa Xuân Arab” ở các nước Bắc Phi-Trung Đông nhưng trên thực tế đã có dấu hiệu của một cuộc cách mạng mới ở nước Pháp thời hiện đại.
x