Poetry

Em xin vừa đủ

22-06-2016 - 06:26 - 735 lượt xem

Thơ Nguyễn Thị Hạnh

EM XIN VỪA ĐỦ

Em xin...Vừa đủ muộn phiền
Để môi còn biết làm duyên nụ cười
Em xin vừa đủ niềm vui
Để em biết sống ngọt bùi sẻ chia
Em xin vừa đủ bạn bè
Khi đời mưa gío...vỗ về, ủi an.
Em xin vừa đủ trái ngang
Để thương thêm cảnh lầm than kiếp người
Em xin vừa đủ ơn đời
Để hồn chan chứa một trời yêu thương...

Em xin biết sống khiêm nhường
Dù thành công chẳng xem thường một ai,
Em xin vừa đủ chông gai
Đường đời thất bại không thay đổi lòng
Em xin vừa đủ ước mong
Nhưng không hoang tưởng, đèo bồng vẩn vơ...

Em xin biết đợi biết chờ
Để tin vui đến bất ngờ hân hoan

Send comment
x