Peoples

Bảng phân bố dân số của 16 dân tộc rất ít người

20-05-2016 - 15:29 - 340 lượt xem

Tính đến ngày 1/7/2015

Phân bố dân số của 16 dân tộc thiểu số ít người theo đơn vị hành chính, 01/7/2015

TT

Dân tộc

Tỉnh

Dân số (người)

TT

Dân tộc

Tỉnh

Dân số

(người)

1

Ơ Đu

Nghệ An

403

9

Cơ Lao

Hà Giang

2.574

2

Brâu

Kon Tum

448

10

Lô Lô

Cao Bằng

2.592

3

Rơ Măm

Kon Tum

479

   

Hà Giang

1.594

4

Pu Péo

Hà Giang

685

11

Mảng

Lai Châu

4.243

5

Si La

Lai Châu

587

12

Lự

Lai Châu

6.380

   

Điện Biên

187

13

Chứt

Quảng Bình

5.642

6

Ngái

Thái Nguyên

498

   

Hà Tĩnh

267

7

Cống

Lai Châu

1.473

14

Pà Thẻn

Hà Giang

6.555

   

Điện Biên

1.076

15

La Ha

Sơn La

9.459

8

Bố Y

Lào Cai

1.648

16

La Hủ

Lai Châu

11.083

   

Hà Giang

921

       

 

Send comment
x