• Peoples


Một số đặc trưng văn hóa của tộc người Kưm Mụ

Một số đặc trưng văn hóa của tộc người Kưm Mụ

17-05-2016 - 18:49 Bài Viết của Hoàng Xuân Lương
Đám cưới người Dao Đỏ ở cao bằng

Đám cưới người Dao Đỏ ở cao bằng

16-05-2016 - 10:05 Nhà nghiên cứu TriệuThị Mai
Một số phong tục, tập quán của Dân tộc Nùng

Một số phong tục, tập quán của Dân tộc Nùng

16-05-2016 - 10:02 Phong tục, tập quán dân tộc Nùng
Xác định tộc danh và thành phần các dân tộc là việc làm cấp thiết đối với công tác dân tộc

Xác định tộc danh và thành phần các dân tộc là việc làm cấp thiết đối với công tác dân tộc

02-05-2016 - 18:03 Tại Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và các bộ, ngành, thực hiện Đề án "Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam". Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là vấn đề chiến lược trong giai đoạn cách mạng hiện nay đối với công tác dân tộc.
Di cư tự do

Di cư tự do

30-04-2016 - 07:20 Di cư là một hiện tượng phổ biến trên Thế giới
x