• Application of advanced science and technology


The United Nations passed a resolution on freedom online

The United Nations passed a resolution on freedom online

06-07-2016 - 15:09 According to the new resolution the Human Rights Council adopted the United Nations, freedom on the Internet is a fundamental right of human beings and should be protected.
BẾP ĐUN LÕI NGÔ, CỦI TIẾT KIỆM – SÁNG CHẾ MỚI

BẾP ĐUN LÕI NGÔ, CỦI TIẾT KIỆM – SÁNG CHẾ MỚI

09-06-2016 - 13:32 Hiện nay, việc sử dụng hiệu quả các phụ phẩm nông nghiệp như rơm, rạ, lõi ngô, trấu, bã mía…để làm chất đốt đang được sự quan tâm của nhiều người. Việc tìm ra một mô hình đốt thích hợp, để các sản phẩm phụ trên trở thành chất đốt chính trong các hộ gia đình ở nông thôn sẽ là một đóng góp tích cực trong việc hạn chế tình trạng khai thác quá nhiều gỗ làm củi, góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.
Tế bào Ung thư Sợ nhất điều gì?

Tế bào Ung thư Sợ nhất điều gì?

09-06-2016 - 05:54 Bài viết của Nhật Mỹ
x