Tôn Giáo

NHÌN VỀ SÓC SƠN ĐÚNG BẢN CHẤT CỦA SỰ VIỆC

02-11-2018 - 12:43 - 1715 lượt xem

Chu Tuấn Thanh

 

Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng Dân tộc, Miền núi (gọi tắt HRC) đã nhận được đơn thư của 1 số hộ dân xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội kiến nghị về việc Báo chí đưa tin gây hoang mang bức xúc tại khu vực xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Sau khi nghiên cứu đơn thư của các hộ dân, Trung tâm Nghiên cứu Quyền Con người đã cử cán bộ xuống cơ sở khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin, tổng hợp dư luận xã hội để nắm tình hình sự việc tại khu vực xã Minh Phú và vùng lân cận về tình hình thực trạng cụ thể như sau:

1. Tại cơ sở thực địa chúng tôi khảo sát điều tra với 3 nhóm tổ chức và cá nhân (Nhóm 1 là người dân: trong đó có Trưởng thôn, bí thư chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và một số người dân); Nhóm 2 (UBND xã bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế và xây dựng, cán bộ địa chính, công an, thanh tra xây dựng, xã); Nhóm 3 (Ban quản lý rừng phòng Hộ - Đặc dụng Hà Nội bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Đội cơ động và một số nhân viên Ban quản lý). Thời gian khảo sát điều tra 10 ngày kể cả ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

2. Kết quả làm việc tại cơ sở:

2.1. Tiếp cận với ông trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, Ban công tác mặt trận và người dân thôn Lâm trường đã sinh sống từ năm 1973 đến nay, số người  dân này đã từng công tác tại Hợp tác xã Liên Phú được giao đất trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng; chủ dự án JIFPRÔ và chủ rừng từ năm 1987 đến nay.

- Kết quả làm việc cho thấy: Tại các văn bản gốc như:

+ Quyết định số 64/QĐ/LT, ngày 10/4/2000 của Giám đốc Lâm trường về việc "Thu hồi 12ha rừng để chuyển trồng cây ăn quả thuộc dự án JIFPRÔ do Nhật Bản đầu tư" 12ha đất lúc đó có cây bạch đàn, cây hoang dại do các hộ dân quản lý và trồng cây; 12ha đất này giao cho ông Ngô Văn Cam nhận làm chủ đất khoán dự án JIFPRÔ vì khu đất nằm trong tiểu khu Minh Phú  đang quản lý và bảo vệ, đồng thời ông Cam đã được UBND huyện cấp sổ lâm bạ từ năm 1990.

+ Quy định số 246/QĐ-LT ngày 01/10/1999 về việc ban hành quy định giao khoán mô hình kinh tế hộ gia đình thực hiện dự án JIFPRÔ của Giám đốc Lâm trường (đây là dự án trồng cây ăn quả theo mô hình kinh tế hộ thuộc dự án JIFPRÔ giao cho các hộ dân và được xây dựng lán trại, tài sản để ở và chăm sóc, bảo vệ trồng cây ăn quả phát triển kinh tế trang trại sau này). Dự án nảy đến nay vẫn đang còn hiệu lực.

+ Biên bản bàn giao ngày 29/6/2000 giữa Ban Giám đốc Lâm trường và ông Ngô Văn Cam chủ trại rừng được Lâm nghiệp giao Dự án JIFPRÔ (đây là biên bản bàn giao cho ông Cam là người làm chủ khu đất dự án và có mức đền bù cụ thể).

Như vậy ông Ngô Văn Cam chuyển giao cho các hộ dân, nhận quản lý, sử dụng đất thực hiện Dự án JIFPRÔ là đúng với các quy định của nhà nước (đính kèm các văn bản). Hiện nay các hộ dân đang sinh sống đến nay được dự án giao khoán nhiều đợt cho các hộ gia đình, cho đến nay đã 15 đến 20 năm, họ đang duy trì cuộc sống và phát triển nhà vườn trồng nhiều loại cây ăn quả, cây lâm lộc góp phần cho rừng Sóc Sơn xanh hơn và bảo vệ rừng tốt hơn.

Từ nguồn gốc đất đai khu vực này rất rõ ràng và có giá trị qua từng thời điểm lịch sử phát triển kinh tế - xã hội đến nay, việc ông Ngô Văn Cam và các hộ dân thực hiện quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát triển kinh tế gia đình, kinh tế trang trại là hợp pháp và đúng với các quy định của Giám đốc lâm trường tại thời điểm đó. Đặc biệt đối chiếu với các văn bản quy định của nhà nước đúng với các quy định như: NĐ số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của chính phủ về việc "giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; QĐ số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điều 21 QĐ này; Luật xây dựng số 20/2014/QH13 ngày 18/6/2014; kết luận Thanh tra chính phủ số 754/TTCP ngày 17/4/2006; Quyết định phê duyệt số 1915/QĐ-UB ngày 10/6/1994.

2.2. Tiếp cận với UBND xã Minh Phú: Theo bản đồ địa giới hành chính của xã Minh Phú Sóc Sơn năm 2008, đặc biệt nghiên cứu khu vực lân cận giáp với khu vực rừng phòng hộ lâm trường Sóc Sơn (nay là Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội) cho thấy: xã Minh Phú có 476 ha rừng cây lâm nghiệp chuyển trồng cây ăn quả, cây lâm lộc, giao cho hơn 400 hộ quản lý sử dụng và đã chuyển nhượng hơn 90 hộ đang sinh sống đến nay. 476 ha đất lâm nghiệp của xã trước đây là đất hoang hóa mặc dù đã được điều chỉnh địa giới hành chính nhưng còn nảy sinh bất đồng giữa xã và Ban quản lý và người dân do đó trở thành một số đất trùng lấn giữa đất của Xã quản lý và rừng phòng hộ, cho nên trong công tác chỉ đạo chồng chéo làm cho người dân khu vực này bức xúc (vì tại khu vực này có một số hộ đã được cấp giấy quyền sử dụng đất và một số hộ chưa được cấp nhưng đều có xác nhận  của cấp có thẩm quyền về nguồn gốc đất rõ rang). Đối chiếu với các quy định của Luật đất đai và các văn bản của chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các bộ ngành chức năng, của UBND thành phố Hà Nội qua các thời kỳ, các sở chức năng và huyện Sóc Sơn thì UBND xã Minh Phú xác nhận hợp đồng chuyển giao không trái với các quy định của Quyết định số 176/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của TTg

2.3. Tiếp cận với Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội là đơn vị đóng trên địa bàn xã Minh Phú cho thấy: Tại địa bàn đất trồng cây ăn quả của xã Minh Phú giáp danh với Rừng phòng hộ do ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội đang quản lý và hiện nay các hộ dân đang ở  tại đây lâu nhất là 40 năm, ít nhất là từ 12 - 15 năm, trong khu vực đất trùng lấn có nhiều chính sách phát triển rừng lâm nghiệp như trồng cây ăn quả, hộ dân làm Dự án JIFPRÔ, dự án 327, dự án đưa dân đến làm kinh tế mới… nhưng những hộ dân này đại đa số làm nhà ở ổn định cuộc sống, phát triển vườn rừng, chăn nuôi, trồng cây ăn quả trong đó có một số ít hộ làm dịch vụ kinh doanh nhưng tất cả các hộ sinh sống tại khu vực này không có tranh chấp, có lịch sử nguồn gốc đất đai rõ ràng và không có hộ nào chặt cây phá rừng mà họ chỉ trồng thêm cây ăn quả, cây lâm lộc cho rừng Sóc Sơn xanh hơn, độ che phủ kín rừng dày đặc hơn, tạo môi trường sinh thái và bảo vệ rừng Sóc Sơn tốt hơn (kết luận của Kiểm lâm). Tuy nhiên hiện nay đang được điều chỉnh lại bản đồ địa giới hành chính để tách bạch rõ ràng về phân định các loại đất để người dân sinh sống ổn định lâu dài và được cấp giấy QSD đất đảm bảo thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người dân ở khu vực này, chấm dứt sự chồng chéo giữa UBND xã với Ban quản lý rừng như hiện nay.

3. Ý kiến phản biện:

Trung tâm nghiên cứu Quyền Con người hoạt động theo quy chế do cấp có thẩm quyền ban hành là bảo vệ quyền lợi chính đáng, đúng pháp luật đối với người dân nói lên sự thực, khách quan, độ chính xác cao. Do đó chúng tôi phản biện qua thực tế khảo sát điều tra mà chúng tôi đã thu thập được, đó là:

3.1. Về mặt tích cực:  Huyện Sóc Sơn là huyện nghèo một trong các huyện, quận, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội (trong đó có xã Minh Phú) trong những năm trở lại đây thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước, Sóc Sơn đã có sự khởi sắc, Đảng, chính quyền các cấp huyện, xã đã có nhận thức đổi mới phát triển kinh tế tạo điều kiện cho cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Sóc Sơn phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại trồng cây ăn quả, cây lâm lộc, du lịch sinh thái góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế - xã hội vùng đất nghèo này để đáp ứng cuộc cách mạng 4.0 của đất nước và hoà nhập quốc tế;

- Các hộ dân đang sinh sống tại khu vực đất trùng lấn, đất dự án hoặc đất bìa rừng phòng hộ đã có sổ QSD đất hoặc chưa có QSD đất nhưng đều có lịch sử nguồn gốc đất rõ ràng, là những người dân thuần thuý có xác nhận của chính quyền sở tại có biên bản chứng kiến của Ban quản lý Rừng phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội.

3.2. Về mặt tiêu cực hạn chế:

- Do thay đổi và điều chỉnh địa giới hành chính hoặc lập lại bản đồ mới do các cấp có thẩm quyền triển khai chậm nên UBND xã với Ban quản lý rừng chỉ đạo chồng chéo không đồng nhất, báo cáo của Ban quản lý và báo cáo của xã đánh giá khác nhau, chưa đúng với bản chất của sự việc gây khó khăn cho người dân, tạo ra cơ chế bản địa cản trở sự phát triển chung các văn bản nhà nước đã ban hành, một số cán bộ xã cũng như Ban quản lý khi đoàn chúng tôi tiếp cận nhận thấy năng lực yếu kém, không nắm chắc các quy định của nhà nước và có những biểu hiện phiền hà không trong sáng, tham mưu tổng hợp cho lãnh đạo ký gửi lên cấp trên có nhiều điểm không đúng sự thật, không tôn trọng lịch sử làm cho cơ sở phức tạp hơn.

- Việc lãnh đạo UBND huyện ban hành chỉ đạo UBND xã thực hiện việc vi phạm trật tự xây dựng trong đó có cụm từ "cưỡng chế" là nóng vội, chưa đầy đủ căn cứ pháp lý, trong đó lại căn cứ vào báo cáo số 537/BC-BQLR, ngày  17 tháng 8 năm 2018, Ban quản lý là cơ quan chuyên môn không phải cấp chính quyền, không đúng chức năng nhiệm vụ, không nghiên cứu lịch sử nguồn gốc đất đai đã giao khoán về các chính sách quyền quản lý sử dụng và phát triển khu đất này, do đó không phối hợp chặt chẽ với UBND xã sở tại và tự ý đưa 18 hộ vào danh sách vi phạm là thiếu cơ sở pháp lý, chủ quan, trong 18 hộ dân do Ban quản lý Rừng báo cáo lên huyện tại báo cáo số 537/BC-BQLR ngày 17/8/2018 là không có căn cứ pháp lý đánh giá vi phạm không thực hiện đúng với QĐ số 178/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Luật Xây dựng đã quy định.

- Việc phóng viên Quốc Trần (Nhà Báo và công luận) đưa tin vào ngày 7 tháng 9/2018 có nêu "Hàng chục ha rừng phòng hộ đã bị phá tan hoang thay vào đó là khu du lịch". Sau bài báo này thì xuất hiện hàng loạt tờ báo khác đã sao chép thông tin, thay đổi tiêu đề, thêm bớt một số cụm từ đăng tải trên các báo và mạng xã hội. Sau khi nghiên cứu nội dung thông tin các báo với khảo sát nắm tình hình thực địa thấy có nhiều điểm không đúng sự thật, báo chí nêu hiện tượng sự việc phiến diện, một chiều nhưng lại không nghiên cứu sâu về bản chất nguồn gốc quản lý sử dụng mà một số hộ đã được chuyển giao quản lý sử dụng và khai thác. Do đó lợi bất cập hại đã làm cho vùng đất này nóng lên, nhân dân hoang mang, bức xúc bất ổn định, tạo hiểu lầm của dư luận xã hội, tạo điểm nóng gây nhiều tiềm ẩn tác động mạnh mẽ về tư tưởng, tâm lý của người dân tại khu vực này, nếu không thận trọng sẽ tạo điều kiện cho những thành phần xấu, các thế lực thù địch có cơ hội nói xấu Đảng và chính quyền nhà nước ta.

3.3. Sai sót của một số hộ dân:

- Gần 500 hộ dân xã Minh Phú đang sinh sống vùng lân cận khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn đã được chuyển giao quyền quản lý, sử dụng và phát triển vườn rừng, vườn cây ăn quả, đại đa số là hộ lao động làm ăn thuần thuý, sinh sống bằng chăn nuôi, cây ăn quả, hoa màu. Trong đó có một số ít hộ có hoạt động dịch vụ kinh doanh, cho nên quá trình sử dụng có một số vi phạm như: Xây dựng quá phạm vi cho phép như quyết định số 178/2001/QĐ-TTg quy định.

4. Kiến nghị:

4.1.  UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương có phương án điều chỉnh, sửa đổi bổ sung và xây dựng bản đồ quy hoạch, phân định cụ thể và xác minh từng loại đất tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, xây dựng bộ tiêu chí thực hiện các quy định của nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn có điều kiện hoà nhập phát triển nhanh, bền vững.

4.2.  Đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức đoàn kiểm tra để xác minh làm rõ những tồn tại; làm rõ vườn rừng chuyển giao cho các hộ dân đang quản lý, sử dụng, giải pháp xử lý, thông báo công khai để dân biết, dân thực hiện và dân cùng kiểm tra, không nóng vội, tôn trọng lịch sử và không nên phủ nhận quá khứ.

4.3.  Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông định hướng các cơ quan thông tấn báo chí không nên tạo ra các tít giật gân, tạo dư luận hiểu lầm, các báo sao chép lẫn nhau (chỉ một hiện tượng, phiến diện một chiều, trong đó phần tích cực các điểm sáng ở Sóc Sơn không được nêu lên các trang Báo, như vậy sẽ tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch có cơ hội nói xấu chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước). Đồng thời cho xác minh lại thông tin của một số báo đưa tin chưa đúng với bản chất của sự việc như các cụm từ (Xẻ Núi, Băm nát, phá nát, tan hoang), những từ ngữ này hết sức phản cảm gây kích động mạnh mẽ đến xã hội ảnh hưởng xấu đến dư luận, nhưng theo người dân giám sát, kiểm tra và khẳng định không ai phá rừng và hiện nay rừng được phát triển tốt hơn, độ che phủ kín rừng đa dạng hơn.

Trung tâm nghiên cứu Quyền Con người đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét cụ thể xử lý đúng pháp luật, đúng quy trình, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân đang sinh sống tại khu vực Sóc Sơn ,đề nghị chấm dứt ngay về cách đưa tin tạo điểm nóng./.

 

 

 

                                                     ĐIỀU TRA SỰ THẬT

 

 

 

                                                 Chu Tuấn Thanh

Trung tâm nghiên cứu Quyền con người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send comment
x